Liên hệ

Trường THCS Đào Sư Tích

Thị trấn Cổ Lễ – Trực Ninh – Nam Định

Điện thoại: 03503. 882.973

Hiệu trưởng: Nguyễn Sỹ Hiệp

Điện thoại: 0912103005