Danh mục: Thư viện

ĐÔI NÉT VỀ NHÀ TRƯỜNG

06/04/2017

Năm 1442, Tiến sĩ Thân Nhân Trung đã để lại cho đời sau một câu nói bất hủ: “Hiền tài là nguyên khí của Quốc gia, nguyên khí vững thì thế nước mạnh và thịnh, nguyên khí kém thì thế nước yếu và suy. Vậy nên các đấng thánh đế, minh vương chẳng ai không … Continue reading ĐÔI NÉT VỀ NHÀ TRƯỜNG